00.09.2020г 

Боровица Rocks&Roll планинско бягане

Белоградчик
https://www.facebook.com/events/1175766655842534/
Чудеса стават! Най вече сред чудеса!
Заповядайте на безспорно НАЙ-ЯКОТО състезание по планинско бягане сред Белоградчишките скали!

Многопластови гледки към СветиНиколските Глами и мощната прегъдка на най-виските върхове на Северозападна Стара Планина начело с Миджур (2168м) и Дунавската хълмиста равнина! Специално за вас ще почистим около 10км нови пътеки сред почти недостъпни досега заради непроходимоста скални образувания!

Заповядайте на НАЙ-ЯКОТО състезание по планинско бягане сред Белоградчишките скали!

СТАРТ/ФИНАЛ/КУПОН - Винарска Изба "БОРОВИЦА"
(всеки участник получава и бутилка специално вино с логото на състезанието - Белоградчик Rocks&Roll RUN 2017!)

СТАРТ В 10ч00
Ще се постараем да ви покажем най-красивото и то с колкото се може повече пътеки и панорамни земни пътища!

Кратко - 10км; +300м; -300м
Средно - 30км; +1000м; - 1000м
Дълго - 50км; +1500m; -1500m
GPS следи:
https://drive.google.com/drive/folders/0BxEOGWbquOBbVV9GUnFTTDlDUGs?usp=sharing

Спомществователи:
Винарска изба "БОРОВИЦА"
Хан Мадона - http://hanmadona.com/
Очаквайте и още повече информация за трасетата, спомществователи и наградния фонд....!!!

--------------------------------------------------------------------------------------
Miracles happen! Moreover when you are among miracles!
Trail running among the most beautiful and peculiar shapes in Bulgaria – Belogradtchik rocks!
You'll be fascinated by the multi-layer views towards St.NicolasPeaks and the powerful embrace of the highest peaks of North-Western Bulgaria (headed by Midjur peak – 2168m) and the Hilly Danubian Plane.

We'll clean for you about 10-15km new trails amongst the rocks!

START/FINISH/AFTERPARTY - "BOROVITSA" winery
(each participant will receive a bottle of special wine branded Белоградчик Rocks&Roll RUN 2017) 

START at 10h00

We'll make our best to show you the most beautiful of them and as far as much possible on trails only!

All this we collected in few different tracks:
Short - 10км; +300м; -300м
Average - 30км; +1000м; - 1000м
Long - 50км; +1500; -1500m
GPS tracks:
https://drive.google.com/drive/folders/0BxEOGWbquOBbVV9GUnFTTDlDUGs?usp=sharing

Sponsors:
BOROVITSA Winery - North West Bulgaria
Madona Inn - http://hanmadona.com/
Futrher information will follow..!!

Регистрация

Декларация / Договор за участие
  1. Участникът има навършени 18 години.
  2. Ако участникът няма навършени 18 години, прилага писмено съгласие за участие от родител/настойник при получаването на стартовия номер.
  3. Участникът приема за своя сметка потенциалната опасност за здравето и живота си при участие в състезанието. Основните рискове могат да бъдат причинени от но не само терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от организаторите условия.
  4. Участникът декларира, че е физически здрав и действията му не са противопоказни на лекарско предписание.
  5. Участникът е съгласен настоящия договор за освобождаване от отговорност да бъде използван от организаторите на състезанието и декларира, че носи отговорност за действията си по време на протичането му.
  6. Организаторите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на претърпени от участника материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на състезанието. Участникът е съгласен споменатите в тази точка физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на състезанието.
  7. Участникът дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване и травма.
  8. Участникът е наясно, че настоящият договор за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Приемам условията
Име/Фамилия *
Дата на раждане
Категория *
Имейл *
Телефон *
Клуб, организация
Код за проверка