14.06.2020г. 

У царството на ТрибАлете

Враца, Врачански Балкан
https://www.facebook.com/events/173554307419143/
У царството на ТрибАлете - Състезание по планинско бягане

Действието се развива сред най-красивите места на ВРАЧАНСКИ БАЛКАН за трета поредна година.
Има от всичко по много : прекрасни карстови пътеки, гористи в ниската част и с драматични открити гледки към Искърското дефиле по основното било. Ще минете по най-атрактивната водопадна Еко пътека в България - „Боров камък” с над 10 водопада. На места - земни пътища с предимно твърда настилка.

Дивно и диво !!!
(Кои са ТрибАлите? Това е древен народ, населявал територията на половината на днешна Северна България, Югозападна Румъния и Източна Сърбия. Освен че имат високо развито земеделие, скотовъдство и занаятчийство, правят НА ПОПАРА одриският цар Ситалк, Филип Македонски и сина му Александър, наречен после "Велики", който взима от тях воини за своя авангард при "завладяването" на света).
За повече информация тук и в Гугъла:
http://ivonti10.blog.bg/history/2015/06/07/sirm-vladetel-na-tribalite-bylgarite.1367065
http://paraskeva.narod.ru/Tribali.htm

СТАРТ/ФИНАЛ: Малко нагоре от центъра на село Згориград (община Враца),
10:00ч заранта.
https://goo.gl/maps/uaJjc5uJLcw

На финала - ще бъде у гората. Домашни тУрти (домашно месени лебове за тия къде не знаат кво а тУрта). Чушки на скара за тия къде не едът мЕсо, още кюфтета и кебапчета, бира, вОда. МУЗИКА (секаква) и много много щуросванье и добро настроение !!!

Зписване на мЕсто
- 20лв

Категории:
жени, мъже, юноши и девойки

Трасе 13км, 1000м Сумарна положителна денивелация
ОПИСАНИЕ
Тръгва се малко над центъра на с.Згориград. Минава се по екопътеката „ Боров Камък” по живописен каньон с водопади. В горната й част се продължава по долината на рекичката, минава се през старата мина и се достига до премката Ушите – контролен и подкрепителен пост. Изкачва се връх Бук. Спускане до земен път с коловози. По пътека се стига до финала.

Регистрация

Декларация / Договор за участие
  1. Участникът има навършени 18 години.
  2. Ако участникът няма навършени 18 години, прилага писмено съгласие за участие от родител/настойник при получаването на стартовия номер.
  3. Участникът приема за своя сметка потенциалната опасност за здравето и живота си при участие в състезанието. Основните рискове могат да бъдат причинени от но не само терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от организаторите условия.
  4. Участникът декларира, че е физически здрав и действията му не са противопоказни на лекарско предписание.
  5. Участникът е съгласен настоящия договор за освобождаване от отговорност да бъде използван от организаторите на състезанието и декларира, че носи отговорност за действията си по време на протичането му.
  6. Организаторите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на претърпени от участника материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на състезанието. Участникът е съгласен споменатите в тази точка физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на състезанието.
  7. Участникът дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване и травма.
  8. Участникът е наясно, че настоящият договор за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Приемам условията
Име/Фамилия *
Дата на раждане
Категория *
Имейл *
Телефон *
Клуб, организация
Код за проверка