21.06.2020г. 

Шосеен часовник - Околчица

с.Лютиброд, Врачански Балкан
https://www.facebook.com/events/300075561388853/

Шосеен часовник - "Изкачване на връх Околчица"

15км безумно пръженьe по среден 6,5% наклон на места достига и до 10%. Старта е от 250 метра надморска височина, а финала е на 1100 метра, последните 2 километра са равнинни и от там пада малко средния наклон. 

СТАРТ: 10ч00, с.Лютиброд
стартира се през 1 минута

юноши до 19 години включително
мъже от 20 до 40 години
мъже от 41 до 59 години включително
ветерани от 60 години
Жени

Получаване на стартови номера: от 08ч30 до 09ч45 с. Лютиброд, пред посетителския център на Врачански Балкан.

Такса участие: 20лв. (на място)

Награждаване: вр.Околчица, ще има е почерпка организирана от нас, плодове, домашни баници, при достатъчно желаещи ще спретнем и скара. 

Заповядайте сред красотите на дефилето и Врачанския Балкан, за да преживеете едно уникално изживяване на споделената емоция и върховно физическо усилие!ия Балкан, за да преживеете едно уникално изживяване на споделената емоция и върховно физическо усилие!

Регистрация

Декларация / Договор за участие
  1. Участникът има навършени 18 години.
  2. Ако участникът няма навършени 18 години, прилага писмено съгласие за участие от родител/настойник при получаването на стартовия номер.
  3. Участникът приема за своя сметка потенциалната опасност за здравето и живота си при участие в състезанието. Основните рискове могат да бъдат причинени от но не само терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от организаторите условия.
  4. Участникът декларира, че е физически здрав и действията му не са противопоказни на лекарско предписание.
  5. Участникът е съгласен настоящия договор за освобождаване от отговорност да бъде използван от организаторите на състезанието и декларира, че носи отговорност за действията си по време на протичането му.
  6. Организаторите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на претърпени от участника материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на състезанието. Участникът е съгласен споменатите в тази точка физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на състезанието.
  7. Участникът дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване и травма.
  8. Участникът е наясно, че настоящият договор за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Приемам условията
Име/Фамилия *
Дата на раждане
Категория *
Имейл *
Телефон *
Клуб, организация
Код за проверка