04.07.2020г. 

КОМски Часовник шосейно 

Берковица
https://www.facebook.com/events/243401949533955/
КОМски Часовник

Със съдействието на община Берковица и инж.Милчо Доцов - Кмет на Берковица

Старт 7 Юли 2018г. - 11ч. Паркинга пред стадиона на град Берковица
Награждаване - хижа КОМ

Щосеен часовник град Берковица – хижа Ком. 

КОМ - един легендарен връх!
Берковица - един красив малък град в подножието на Стара Планина!

Стартира се през 1 минута.
Чисти 15км със среден наклон около 7,3% и 1100м положителна денивелация. Първите 1500м са почти равни, заради което наклона пада леко.

Такса участие 10лв.

Категории:
Юноши до 18г вклюяително
Мъже от 19 до 40
Мъже от 40 до 50
Мъже от 50 +

Жени

Медалите ще бъдат ръчно изработени от Ивет-Анелия Димитрова https://www.facebook.com/ivanitohandmade/.
С парични награди ще бъдат отличени най-бързата жена, юноша и мъж (независимо от категорията).

Регистрация

Декларация / Договор за участие
  1. Участникът има навършени 18 години.
  2. Ако участникът няма навършени 18 години, прилага писмено съгласие за участие от родител/настойник при получаването на стартовия номер.
  3. Участникът приема за своя сметка потенциалната опасност за здравето и живота си при участие в състезанието. Основните рискове могат да бъдат причинени от но не само терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от организаторите условия.
  4. Участникът декларира, че е физически здрав и действията му не са противопоказни на лекарско предписание.
  5. Участникът е съгласен настоящия договор за освобождаване от отговорност да бъде използван от организаторите на състезанието и декларира, че носи отговорност за действията си по време на протичането му.
  6. Организаторите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на претърпени от участника материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на състезанието. Участникът е съгласен споменатите в тази точка физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на състезанието.
  7. Участникът дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване и травма.
  8. Участникът е наясно, че настоящият договор за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Приемам условията
Име/Фамилия *
Дата на раждане
Категория *
Имейл *
Телефон *
Клуб, организация
Код за проверка