00.06.2020г. 

Козлодуй-Околчица

Козлодуй-Враца
https://www.facebook.com/events/687454241423313/
ТТова е едно събитие, което ще ви пренесе назад във времето по гериочните стъпки на Ботевата чета. Всеки завършил е победител!

--Събитието се осъществява с подкрепата на община ВРАЦА ---

Предизвикателството е да се премине по:
- 114км с +2400м сумарна положителна денивелация;
- от които 1/3 са поизоставени асфалтови пътища, а другите черни.

Сборен пункт
https://goo.gl/maps/AsV2UWwMa2k
!!!Град Враца 8:00 на обръщалото на тролея при Химко - на входа на града, от където ще тръгва 50 местен автобус за участниците с велосипедите до гр. Козлодуй!!!

СТАРТ гр.Козлодуй
https://goo.gl/maps/f9o96F5wEpM2
10:00ч - Козлодуйски бряг (кораба Радецки).
По трасето ще има подкрепителни пунктове на с.Ботево и местността Речка.

Осигурен транспорт за обратно връщане в 19:30ч (може и по-рано в зависимост от обстановката) от обръщалото на тролея на завод "ХИМКО" в непосредствена близост до мебелен магазин "Идея" : https://goo.gl/maps/57HPiMJoVKD2

GPS следи:
https://drive.google.com/drive/folders/0BxEOGWbquOBbaXdFWXNVZExybFU?usp=sharing

Аматьорско видео от предишно издание:
http://www.pinkbike.com/video/412091/

Такса участие 25лв. (на място)

Регистрация

Декларация / Договор за участие
  1. Участникът има навършени 18 години.
  2. Ако участникът няма навършени 18 години, прилага писмено съгласие за участие от родител/настойник при получаването на стартовия номер.
  3. Участникът приема за своя сметка потенциалната опасност за здравето и живота си при участие в състезанието. Основните рискове могат да бъдат причинени от но не само терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от организаторите условия.
  4. Участникът декларира, че е физически здрав и действията му не са противопоказни на лекарско предписание.
  5. Участникът е съгласен настоящия договор за освобождаване от отговорност да бъде използван от организаторите на състезанието и декларира, че носи отговорност за действията си по време на протичането му.
  6. Организаторите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на претърпени от участника материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на състезанието. Участникът е съгласен споменатите в тази точка физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на състезанието.
  7. Участникът дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване и травма.
  8. Участникът е наясно, че настоящият договор за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Приемам условията
Име/Фамилия *
Дата на раждане
Категория *
Имейл *
Телефон *
Клуб, организация
Код за проверка