00.90.2020г. 

Велорали Враца ХСМ

Враца, Врачански Балкан
https://www.facebook.com/events/198854420573156/
ТУМБЕНЬЕ !!!
Така с една дума може да се опише най-прекрасното и най-трудното ХСМ състезание е България! Предизвикателни качвания, шеметни гледки, интересни дъъълги спускания 90% само по пътеки ! 
Късо трасе- 20км, +1000м, -1000м
Дълго трасе - 42км, +2000м, -2000м 
Категории:
Аматьори - Мъже, Жени
Елит - Мъже,Жени
Ще добавим и още подробности.
Един любителски монтаж с професионално заснемане и яко каране от Светльо Спасов (2ро място Късо трасе)
http://www.pinkbike.com/video/366873/

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВЕЛОРАЛИ ИЗДАНИЕ 2020, BG EVENTS AND GUIDING ТЪРСИ СПОНСОРИ И ПОДКРЕПА, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА СПОМЕНАТИТЕ КОНТАКТИ!

Регистрация

Декларация / Договор за участие
  1. Участникът има навършени 18 години.
  2. Ако участникът няма навършени 18 години, прилага писмено съгласие за участие от родител/настойник при получаването на стартовия номер.
  3. Участникът приема за своя сметка потенциалната опасност за здравето и живота си при участие в състезанието. Основните рискове могат да бъдат причинени от но не само терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от организаторите условия.
  4. Участникът декларира, че е физически здрав и действията му не са противопоказни на лекарско предписание.
  5. Участникът е съгласен настоящия договор за освобождаване от отговорност да бъде използван от организаторите на състезанието и декларира, че носи отговорност за действията си по време на протичането му.
  6. Организаторите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на претърпени от участника материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на състезанието. Участникът е съгласен споменатите в тази точка физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на състезанието.
  7. Участникът дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване и травма.
  8. Участникът е наясно, че настоящият договор за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Приемам условията
Име/Фамилия *
Дата на раждане
Категория *
Имейл *
Телефон *
Клуб, организация
Код за проверка