Warning: Undefined array key "options" in /home/bgevjwjb/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 124

Проект:

„Рехабилитация на железопътната линия
Пловдив-Бургас, Фаза 2“

№ 6734/16.03.2020 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции за Обособена позиция № 5 „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 253+520 и км. 260+921 в участъка Черноград-Българово“

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5:

  „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 253+520 и км. 260+921 в участъка Черноград-Българово“

 • ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ”ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 • КОНСУЛТАНТ:

  КОНСОРЦИУМ „ЕЖИС-ЕТП-АЙСИДЖИ“ ДЗЗД (Обединение между фирмите „Ежис-Полша“ ЕООД, „Ежис-България“ ЕАД,      „Евротранспроект“ ООД, „Инфра консулт груп“ АД и „МАП Интернасионал“ ООД)

 • ИЗПЪЛНИТЕЛ:

  ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ 2019“

 • ФИНАНСИРАНЕ:

  ¾ КОХЕЗИОНЕН ФОНД НА ЕС ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020

  ¾ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Изпълнението попада в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ – „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции, като ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ 2019“ ще изпълнява обособена позиция № 5 „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 253+520 и км. 260+921 в участъка Черноград-Българово“.

Общата цел на проекта е завършването на дейностите по развитие и рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас през втори програмен период на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014 – 2020 г. Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и подобряването на проектните параметри и модернизацията ще допринесе за повишаване на качеството на предлаганите

услуги и намаляване на транспортните разходи. Реализирането на пресичанията с пътната инфраструктура на две нива ще повиши безопасността. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт.

Цялостното реализиране на проекта ще допринесе за изпълнението на следните международни споразумения и инициативи:

 • Трансевропейска транспортна мрежа (TEN–T);
 • Европейско споразумение за международни железопътни линии за комбиниран транспорт (AGTC);
 • Трансевропейски железници (TER);
 • Меморандуми за европейски транспортни коридори IV, VIII и Х;
 • Технически спецификации за оперативна съвместимост на подсистеми:

         – Контрол, управление и сигнализация (CCS);

         – Енергия (ENE);

         – Инфраструктура (INF).

 • ДАТА НА СТАРТИРАНЕ НА ДОГОВОРА:

  08.06.2020 г.

 • ОБЩ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

  : 550 календарни дни

Проектът включва следните етапи:

ЕТАП I: ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
 • Изготвяне, съгласуване и предаване на Технически и Работен проект по всички необходими проектни части свързани с изграждане на нови пътни надлези по железопътната линия Пловдив-Бургас на мястото на съществуващи прелези
ЕТАП II: СТРОИТЕЛСТВО
 • Извършване на строително-монтажните работи предвидени в проекта за изграждане на нови пътни надлези на мястото на съществуващи прелези;
 •  Изготвяне на екзекутивна документация;
 • Осъществяване на авторски надзор.
ЕТАП III: ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ
 • Подготовка на необходимите документи за получаване на разрешение за ползване от ДНСК съгласно ЗУТ.

ОБХВАТ НА
РАБОТИТЕ:

Договорна стойност:

 • 6 526 608,46 лева
 • Основни дейности:

 • Проектиране и строителство на 2 нови пътни надлези
 • Изграждане на пътни настилки
 • Изграждане на обезопасителни съоръжения
 • Дейности по железопътната инфраструктура
 • Дейности по контактна мрежа
 • Дейности по част сигнализация
 • Проект:

  „Рехабилитация на железопътната линия
  Пловдив-Бургас, Фаза 2“

  № 6734/16.03.2020 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции за Обособена позиция № 5 „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 253+520 и км. 260+921 в участъка Черноград-Българово“

  „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5:

   „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 253+520 и км. 260+921 в участъка Черноград-Българово“

  • ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

   ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ”ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  • КОНСУЛТАНТ:

   КОНСОРЦИУМ „ЕЖИС-ЕТП-АЙСИДЖИ“ ДЗЗД (Обединение между фирмите „Ежис-Полша“ ЕООД, „Ежис-България“ ЕАД,      „Евротранспроект“ ООД, „Инфра консулт груп“ АД и „МАП Интернасионал“ ООД)

  • ИЗПЪЛНИТЕЛ:

   ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ 2019“

  • ФИНАНСИРАНЕ:

   ¾ КОХЕЗИОНЕН ФОНД НА ЕС ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020

   ¾ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ

  ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

  Изпълнението попада в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ – „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции, като ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ 2019“ ще изпълнява обособена позиция № 5 „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 253+520 и км. 260+921 в участъка Черноград-Българово“.

  Общата цел на проекта е завършването на дейностите по развитие и рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас през втори програмен период на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014 – 2020 г. Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и подобряването на проектните параметри и модернизацията ще допринесе за повишаване на качеството на предлаганите

  услуги и намаляване на транспортните разходи. Реализирането на пресичанията с пътната инфраструктура на две нива ще повиши безопасността. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт.

  Цялостното реализиране на проекта ще допринесе за изпълнението на следните международни споразумения и инициативи:

  • Трансевропейска транспортна мрежа (TEN–T);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии за комбиниран транспорт (AGTC);
  • Трансевропейски железници (TER);
  • Меморандуми за европейски транспортни коридори IV, VIII и Х;
  • Технически спецификации за оперативна съвместимост на подсистеми:

           – Контрол, управление и сигнализация (CCS);

           – Енергия (ENE);

           – Инфраструктура (INF).

  • ДАТА НА СТАРТИРАНЕ НА ДОГОВОРА:

   08.06.2020 г.

  • ОБЩ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

   : 550 календарни дни

  Проектът включва следните етапи:
  ЕТАП I: ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
  • Изготвяне, съгласуване и предаване на Технически и Работен проект по всички необходими проектни части свързани с изграждане на нови пътни надлези по железопътната линия Пловдив-Бургас на мястото на съществуващи прелези
  ЕТАП II: СТРОИТЕЛСТВО
  • Извършване на строително-монтажните работи предвидени в проекта за изграждане на нови пътни надлези на мястото на съществуващи прелези;
  •  Изготвяне на екзекутивна документация;
  • Осъществяване на авторски надзор.
  ЕТАП III: ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ
  • Подготовка на необходимите документи за получаване на разрешение за ползване от ДНСК съгласно ЗУТ.

  ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ:

  Договорна стойност:

 • 6 526 608,46 лв.
 • Основни дейности:

 • Проектиране и строителство на 2 нови пътни надлези
 • Изграждане на пътни настилки
 • Изграждане на обезопасителни съоръжения
 • Дейности по железопътната инфраструктура
 • Дейности по контактна мрежа
 • Дейности по част сигнализация