08.07.2018г. 

КОМски траверс (Sky-лазинг)

Берковица
https://www.facebook.com/events/1592542737505402/
КОМски Траверс

Заповядайте на състезанието по планинско бягане Комски Траверс, което ще се проведе по ново трасе, напълно различно от организираното през 2016г. Радваме се и благодарим на оказаната ни подкрепа от Община Берковица. 
Ще има две трасета, късо и дълго. Старта (надморска височина 1500 метра) и на двете трасета, ще бъде даден от новата Хижа Ком. Късото трасе с дължина 8 км се качва до едноименния връх Ком (с надморска височина 2016 м ), първа контрола и подкрепителен пункт и се връща по същия път до хижата. Къстото трасе върви по туристическата маркировка до връх Ком общата денивелация е около 600 метра . Дългото трасе с обща денивелация около 2000 метра и дистанция около 30 км ще стартира също от хижа Ком-нова . Трасето е много техничесно минава през връх Ком ,се бяга се по главно Старопланинско било. 4 км след върха следва стремглаво спускане по азимут към един от изворите на Берковска река. Контрола ще ви покаже път към местността Хайдушките водопади (надморска височина около 850 метра), от нея по азимут през прекрасна букова гора и безумен наклон ще финиширате на хижа Ком нова. Трасето е идея на Александър Александров и е гарантирано запомнящо се . По трасето ще има два поткрепителни пункта на ПСС с храна и вода, и 2 контроли на които няма да има храна, а само вода . Първия подкрепителен пункт е на връх Ком, втория на Хайдушките водопади . Вечерта преди старта ще се проведе мотивационно събиране ( скара и бира ) в боровата гора около хижата където ще бъде и палатковия лагер . Записване и награждаване ще бъдата също на хижа Ком.

Категории: Мъже, жени

Регистрация

Декларация / Договор за участие
  1. Участникът има навършени 18 години.
  2. Ако участникът няма навършени 18 години, прилага писмено съгласие за участие от родител/настойник при получаването на стартовия номер.
  3. Участникът приема за своя сметка потенциалната опасност за здравето и живота си при участие в състезанието. Основните рискове могат да бъдат причинени от но не само терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от организаторите условия.
  4. Участникът декларира, че е физически здрав и действията му не са противопоказни на лекарско предписание.
  5. Участникът е съгласен настоящия договор за освобождаване от отговорност да бъде използван от организаторите на състезанието и декларира, че носи отговорност за действията си по време на протичането му.
  6. Организаторите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на претърпени от участника материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на състезанието. Участникът е съгласен споменатите в тази точка физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на състезанието.
  7. Участникът дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване и травма.
  8. Участникът е наясно, че настоящият договор за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Приемам условията
Име/Фамилия *
Дата на раждане
Категория *
Имейл *
Телефон *
Клуб, организация
Код за проверка