27.01.2019г. 

КРЕТА Рън

с.Крета, гр.Мездра
https://www.facebook.com/events/246294146037905/
Крета! 13км с 370м качване. Леко и приятно трасе с гледки към Искърското дефиле, Голема планина, Врачанския Балкан, Ржана,Веслец!
Само на 70км от София, 70км от Плевен и на около 5000 и нещо от Хималаите....
(ENGLISH translation below)
Маршрутът е дело на единствения и титаничен бегач живущ в в Крета - Николай Ралчов!!!

Бягането е предимно по пътища сред горички, тракийски могили и панорами.

Заповядайте на лежерно януарско трасе, където може да се пръжите един друг с нас!!!

Категории: мЪже, Жини и Юноше
Награди - нема медали, купи, совенире!
Пръво место - кило кралски фурми (от ония, гигантските).
Второ место - домашен суджук
Трето место - кило домашно вино - от мойто
Ще има томбола с други домашни благини за зимата - ютеници, ютики, кьопаво, сланина, чесън и прочее.
На старт-финала ще има жежък чай и манко рикия �
-------------------------------------------------
Kreta! 13kms with 370m positive elevation. Light and pleasant track with views towards Iskar gorge, Vratsa Balkan, Rjana, Veslets and Golema Planina!
Only at 70kms from Sofia, 70kms from Pleven and about 5000kms and more from Hymalayas…
The Track is invented by the One and Only runner living in Kreta – Nikolay Ralchov !!!
The run is on dirt roads mainly amongst little forests, Thracian tombs and nice panoramas.
Be welcome on that easy January track, where you could fry yourself with us !
Categories : Men, Women, Juniors
Prize – no medals, no cups, no souvenirs!
First place – a kilo of Israeli dates.
Second place – homemade sausage
Third place – a liter of homemade wine (from mine).
There will be a lottery with other winter homemeade treasures – lutenitsa, lutika, kiopavo, pork fat, garlic, etc.
At the Start-Finish there will be hot tea and little bit of rakia.

Регистрация

Декларация / Договор за участие
  1. Участникът има навършени 18 години.
  2. Ако участникът няма навършени 18 години, прилага писмено съгласие за участие от родител/настойник при получаването на стартовия номер.
  3. Участникът приема за своя сметка потенциалната опасност за здравето и живота си при участие в състезанието. Основните рискове могат да бъдат причинени от но не само терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от организаторите условия.
  4. Участникът декларира, че е физически здрав и действията му не са противопоказни на лекарско предписание.
  5. Участникът е съгласен настоящия договор за освобождаване от отговорност да бъде използван от организаторите на състезанието и декларира, че носи отговорност за действията си по време на протичането му.
  6. Организаторите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на претърпени от участника материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на състезанието. Участникът е съгласен споменатите в тази точка физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на състезанието.
  7. Участникът дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване и травма.
  8. Участникът е наясно, че настоящият договор за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Приемам условията
Име/Фамилия *
Дата на раждане
Категория *
Имейл *
Телефон *
Клуб, организация
Код за проверка